Jagttegn

Teori og praktisk undervisning så du kan bestå jagtprøven

Mere information

For at kunne gå på jagt i Danmark, kræves det at du har et jagttegn.

Du skal være min. 15 år når du starter

For at gå på jagt i Danmark skal man have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk og en praktisk prøve, samt en haglskydeprøve. 
Dette kursus kvalificerer til jagtprøven. Det obligatoriske våbenkursus indgår i dette program, idet 5 lørdage formiddage i marts 2020 anvendes på skydebanen.

På vores kursus til jagttegn gennemgår vi hele pensummet til den obligatoriske jagtprøve. Vi gennemgår blandt andet følgende emner på kurserne til jagttegn: Våben- og jagtlov, vildtkendskab, vildtbiologi, jagtformer, sikkerhed, jagtetik, våbenbetjening og skydning.

Du vil blive undervist henover 20 uger i teori og have 5 obligatoriske gange på skydebanen.

Før du starter skal du betale for din teoribog og eksamen, som er ca. kr 1200,-

Vi samarbejder med Ung i Hørsholm, ungdomsskolen i Hørsholm kommune og du tilmelde dig på deres hjemmeside:

Tilmeld her

ungihørsholm.dk

 


Holdet er aflyst
Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder
Hvornår?

Holdet er aflyst